2700+

Leden

17

Vrouwendisputen

18

Herendisputen

10

Subverenigingen

Opgericht in 1851, is het A.S.C./A.V.S.V. de oudste studentenvereniging van Amsterdam. In 1971 fuseerde het Amsterdamsch Studenten Corps met de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging tot het A.S.C./A.V.S.V. Van oorsprong kent het A.S.C./A.V.S.V. een grote verbondenheid met de Universiteit van Amsterdam. Het A.S.C. is ontstaan uit verschillende dispuutgezelschappen, voornamelijk vakdisputen die zich toelegden op letterkunde, rechten, theologie en andere wetenschappen die aan het Athenaeum Illustre gedoceerd werden. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw kwam de nadruk meer te liggen op het gezelschapsaspect. Het A.S.C./A.V.S.V. telt 35 disputen met elk een uniek karakter en een eigen bestuur. Deze 35 disputen zijn onderverdeeld in 17 vrouwendisputen en 18 herendisputen. Het oudste nog actieve dispuut stamt uit 1879, het jongste is opgericht in 1999. Naast dispuutgezelschappen huisvest het A.S.C./A.V.S.V. vele subverenigingen, variërend van een schaak-, paardensport- en sportvisvereniging tot toneelvereniging A.S.T.V. Kothurne, studentenweerbaarheid K.S.S. en A.S.R.V. Nereus, de grootste en meest prestigieuze roeivereniging van Amsterdam. Tevens biedt de vereniging de kans aan leden om zich te ontwikkelen in een van de vele bestuurscommissies, die variëren in intensiviteit en duur.

Historie

Eerste groensenaat Ne Praeter Modum (niet over de schreef)

De sociëteit wordt opgericht Nos Iungit Amicitia

Groensenaten vormen de eerste Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (de ISSA)

Ontstaan van AVSV

Tweede wereldoorlog

Diverse dispuutshuizen spelen een rol als uitvalsbasis van verzetsgroepen of als onderduikadres. Er zijn verschillende verzetsgroepen bestaande uit corpsleden, die gezamenlijk een vuist maakten naar de Duitsers om de loyaliteitsverklaring niet te tekenen.

Fusie met het AVSV

De huidige Sociëteit op Warmoesstraat 153 opent haar deuren