Subcommissies

Ne Praeter Modum

In 1815 verkreeg het Atheneum Illustre - voorganger van de huidige Universiteit van Amsterdam - erkenning als instelling voor hoger onderwijs en konden studenten er afstuderen (hiervóór moesten zij dit doen in steden als Leiden en Groningen). Om de Amsterdamse student meer vorm te geven werd een groensenaat opgezet in 1818 om deze studenten te inaugureren en deze werd Ne Praeter Modum (N.P.M., 'niet over de schreef') genoemd.

In de jaren '60 van afgelopen eeuw is NPM heropgericht als Senaatscommissie voor het Notivitiaat. Deze achtkoppige commissie is verantwoordelijk voor het welzijn van de aspirant-leden en zij begeleiden hen tijdens de Kennismakingstijd van onze vereniging.

Financiële Commissie

De Financiële Commissie (FiCo) helpt de Quaestor Secundus met zijn dagelijkse taak - het regelen van inkomende geldstromen voor de vereniging - en dus nemen zij alle acquisitie op zich. Naast deze financiële zaken regelen zij ook verschillende evenementen zoals bedrijvendiners, symposia en een jaarlijkse carrièreweek, opdat leden zich studiegerelateerd kunnen ontwikkelen en in contact kunnen komen met grote bedrijven.

Almanakredactie

De almanakredactie is al sinds 1830 verantwoordelijk voor het uitbrengen van de Amsterdamsche Studenten Almanak. In dit grote boekwerk worden alle zaken omtrent onze studentenvereniging van het huidige jaargang verwerkt. Denk hierbij aan onder andere een overzicht van de gebeurtenissen van het jaar; een overzicht van de disputen met hun besturen en leden die dit jaar aangekomen zijn en; alle subverenigingen en -commissies van het ASC/AVSV. De almanak wordt ieder jaar omstreeks december op feestelijke wijze uitgebracht door de redactie.

Stichting M.O.E.T.

Stichting M.O.E.T. is opgericht door en verbonden met het A.S.C./A.V.S.V. Het is een stichting voor en door de leden en wordt vrijwel volledig gefinancierd door donaties van de leden. Het ondersteunt en vult het onderwijs in Burkina Faso aan door middel van het bouwen en onderhouden van diverse scholen - inmiddels zijn een Ambachts- en een Landbouwschool gerealiseerd. Deze stichting maakt het Amsterdamse corpslid bewust van de mogelijkheid om zichzelf in te zetten voor studenten die niet dezelfde kans krijgen als zij zelf. https://stichtingmoet.nl/

Sodalicium Agendum ad Opera

Sodalicium Agendum ad Opera (SAO) komt uit het Latijn en staat voor genootschap om het werk te doen. De SAO is dan ook de rechterhand van de ISSA en helpt de Assessoren gedurende een jaar lang bij de evenementen die zij organiseren. Denk hierbij aan de Besturendag, de Ouderenkerstdag, de ISSA dies en het Lotingsbal 'Honestum Petimus Usque'. Daarnaast bouwen zij de algemene ledenvergaderingen op en houden ze orde tijdens deze vergaderingen. Als dank mogen zij elk jaar in de lente een week organiseren in het teken van een maatschappelijk/cultureel thema - de SAO-week.

Van der Laan (voorheen Van Lennep)

De commissie Van der Laan gaat over het gezicht van onze vereniging naar de buitenwereld en voornamelijk Amsterdam. Het ASC/AVSV maakt al bijna 170 jaar deel uit van een prachtige stad en dient dus - naast het gebruiken van diens mogelijkheden - ook zich ervoor in te zetten. De Van der Laan commissie - vernoemd naar onze oude burgemeester - zal dus de promotie van de vereniging naar Amsterdam op zich nemen en kijken welke initiatieven er mogelijk zijn om wat terug te doen voor onze hoofdstad. Tot slot zal de commissie de taken van Van Lennep overnemen - onder andere het ASC/AVSV promoten op Open Dagen van onze universiteiten en geïnteresseerden op de hoogte stellen van de inschrijfmogelijkheden voor de kennismakingstijd 2020.

KLIK

KLIK (2018) is een initiatief dat leden van het ASC/AVSV verbindt met nieuwkomers in Amsterdam. Het bestaat uit trajecten waarin de studenten wekelijks op stap gaan met de nieuwkomers om hen zo te leren kennen en hen te leren over de Nederlandse cultuur. Zodoende hoopt KLIK integratie te vereenvoudigen en voor de studenten is het erg interessant om te kijken hoe een nieuwkomer onze cultuur nou eigenlijk bekijkt. De activiteiten lopen erg uiteen; van een bezoek aan een museum tot varen over de Amsterdamse grachten: alles voor een leuke KLIK tussen nieuwkomer en Amsterdam.

Den Tex

Senaat Den Tex (1877-1878) is de oudste van wie een constitutiefoto bewaard is gebleven in onze archieven. Niet voor niks dus dat onze archiefcommissie Den Tex de naam draagt van deze oud-Rector. Deze subcommissie waakt over de rijke geschiedenis van het ASC/AVSV en zorgt dat belangrijke stukken door de jaren heen belanden bij Archief en het Allard Pierson museum - beide gevestigd aan het Rokin in het centrum. Om de leden bij te scholen schrijft Den Tex vaak artikelen voor het verenigingsblad en almanak en daarnaast organiseert de subcommissie weleens een tentoonstelling die de leden kunnen bezoeken.

CLIO

De Clio is de culturele subcommissie van het A.S.C./A.V.S.V. Zij dragen zorg dat leden ook op cultureel gebied niks ontbreekt op onze vereniging. De laatste jaren hebben zij verschillende evenementen opgezet, zoals verkiezingsdebatten en -shows, pubquizzen, fotowedstrijden en tot slot de kickboksgala's 'Mokums Glorie'.

DuCo

De DuCo, ook wel de Duurzaamheids Commissie, is in 2020 opgericht om sociëteit N.I.A. en het A.S.C./A.V.S.V. te verduurzamen. De DuCo houdt zich samen met het sociëteitsbestuur 'de Commissie' bezig met het verduurzamen van de sociëteit, het bewuster maken van de leden van het A.S.C./A.V.S.V. en het verduurzamen van de stad. Daarnaast houdt de DuCo zich ook bezig met het gebruik van wegwerpplastic terugdringen naar 0, meer vegetarische opties in de keuken en nog veel meer!

CreaCie

De CreaCie, ook wel de Creatieve Commissie, is in het leven geroepen om meer kleur te geven aan onze vereniging. Waar voorheen de CreaCie slechts hielp met het ontwerpen van verschillende posters en logo’s, helpen zij nu ook om de sociëteit van binnenuit een kleurrijker bestaan te geven. Zo beschilderen zij, onder andere tijdens feestweken, de muren van onze sociëteit. Ook helpt de CreaCie met het onderhouden van de sociale media.

FotoCie

De Fotocie, ook wel de Fotografie Commissie, legt verschillende belangrijke momenten in het jaar vast. Zo fotograferen zij onder andere de N.I.A. week, het lotingsbal, de almanakuitreiking, de Carrière week, de ouderenkerstdag, en nog veel meer. Daarnaast houdt de FotoCie het fotoarchief bij.

A.S.P.V. Pavlov

A.S.P.V. PAVLOV (Amsterdamse Studenten Psychologie Vereniging PAVLOV) is in samenwerking met de senaat in het leven geroepen als kersverse psychologie subcommissie binnen het ASC/AVSV. PAVLOV heeft als doel om leden die mentale problemen ervaren door corona of die door andere redenen niet lekker in hun vel zitten op verschillende manieren te ondersteunen. In de kern willen we dat psychologische problemen onder leden meer geaccepteerd, erkend en gesignaleerd worden. De volgende stap is het aanpakken van deze problemen. Wij willen met deze commissie zowel een aanspreekpunt als een doorgeefluik naar professionele hulp vormen voor leden.

De mentale problemen die leden ten tijde van deze pandemie kunnen ervaren is niet het enige waar wij ons mee gaan bezighouden. Ook onderwerpen als verslaving, seksuele geaardheid, eenzaamheid en nog vele anderen worden onder de loep genomen. Wij hebben verschillende instanties zoals Spoor 6, GGD Amsterdam en het Trimbos-instituut gevraagd om met ons mee te denken over deze onderwerpen.

Naast het hoofdthema mentale gezondheid onder leden willen wij voor psychologie studenten (of studenten die psychologie gerelateerde studies doen) zogeheten netwerkborrels organiseren. Tijdens deze netwerkborrels kunnen leden zich oriënteren op de kansen die de studie biedt voor de toekomst. Ook willen wij lezingen, workshops of symposia over interessante psychologische onderwerpen gaan aanbieden. De insteek hierbij is dat ook niet-psychologiestudenten hier wat aan kunnen hebben.