De I.S.S.A.


De Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium, ofwel de Senaat, is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van het het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Zij bestaat uit drie mannelijke en drie vrouwelijke leden die de vereniging besturen en vertegenwoordigen. De Senaat is enerzijds verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, waaronder het aansturen van de 35 disputen en 29 subverenigingen die Amsterdam rijk is, evenals haar vele subcommissies. Anderzijds vertegenwoordigt de Senaat het A.S.C./A.V.S.V. bij externe aangelegenheden en onderhoudt zij nauw contact met de universiteiten en hoge scholen.


Nils Beijeman (voorzitter, intern rechtssysteem)


rector@asc-avsv.nl


Ab actis


Josephine M.M. Coene (communicatie, agenda)


abactis@asc-avsv.nl


Quaestor Primus


Lotte J. Slim (begroting, uitgaande geldstromen)


quaestor1@asc-avsv.nl


Quaestor Secundus


Abe J. Sweep (inkomende geldstromen)


quaestor2@asc-avsv.nl


Assessor Primus


Douwe J. Egeler (vice-voorzitter, interne belangen, kantorenpand)


assessor1@asc-avsv.nl


Assessor Secundus


Anniek C.M. Schreuder (externe belangen, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling)


assessor2@asc-avsv.nl